به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز از طریق فرودگاه سنندج وارد استان کردستان شد.

در سفر دو روزە وزیر کشور بە استان کردستان از پروژه های عمران شهری سنندج بازدید خواهد شد و در جلسە شورای توسعە استان که یکی از برنامە‌های مهم و کلیدی وزیر کشور در سنندج خواهد بود مسائل حائز اهمیتی در مباحث توسعەای مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 نشست با فعالان اقتصادی استان نیز از دیگر برنامەهایی است کە برای سفر دو روزە رحمانی فضلی تدارک دیدە شدە است.

نشست با روحانیون و شرکت در جشن بزرگ میلاد پیامبر بە مناسبت آغاز هفتە وحدت از دیگر برنامەهایی خواهد بود کە با حضور وزیر کشور در سنندج برگزار می‌شود.