به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دامغان گفت : این طرح در حوالی گردنه  رشم و به طول شش کیلومتر انجام شد. 
حسین ابوطالبی  افزود: طرح روکش آسفالت محور دامغان - معلمان در قالب قراردادی با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال در دو مرحله  اجرا شد که مرحله اول شامل آسفالت 10 کیلومتر از این محور بود.
شهرستان دامغان دارای بیش از 485 کیلومتر بزرگراه ، راه اصلی و فرعی و 437 کیلومتر راه  روستایی است.