به گزارش خبرگزاری برنا در کردستان؛ سید محمد پژمان شامگاه چهارشنبه در دومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری استان کردستان در سنندج گفت: دولت اهتمام جدی در راستای تحقق طرح ملی بازآفرینی شهری دارد و در تعریف طرح‌ها تمام دستگاه ها و نهادها به میزان وسع خود باید کمک کار شرکت ملی بازآفرینی شهری باشند.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور با بیان اینکه دو هزار طرح باز آفرینی در شهرهای مختلف کشور در دست احداث و اجرا است، عنوان کرد: این وزارتخانه در اجرای ملی باز آفرینی شهری اهدافی مانند تولید مسکن، توسعه زیرساختی و توسعه خدمات روبنایی، موضوعات فرهنگی و اجتماعی را دنبال می کند.

او افزود: کردستان در جلب مشارکت و هماهنگی بین بخشی در رتبه های بالای کشوری قرار دارد و برنامه‌های طرح ملی بازآفرینی شهری در این استان به صورت عالی در حال انجام است.

پژمان گفت: در بخش تولید مسکن در این بافت به دنبال آن هستیم متقاضیان و ساکنان بافت فرسوده و حاشیه پروانه رایگان ساخت از شهرداری دریافت کرده و از راه و شهرسازی نیز مشوق‌هایی دریافت کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: