به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان بهروز اسودی در دویست و دومین جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان این خبر گفت: در سالجاری به ۱۶۴ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان حدود ۴۶۳۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب رونق تولید ۹۸ و بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال پرداخت شده است.

وی افزود: از مجموع تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی ، ۶۴ واحد به ارزش ۳هزار میلیارد ریال مربوط به رونق تولید و یکصد واحد به ارزش ۱۶۳۰ میلیارد ریال مربوط به بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال می باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد کشوری پرداخت تسهیلات تصریح کرد: استان سمنان با پرداخت تسهیلات رونق تولید به ۶۴ واحد تولیدی از لحاظ تعداد رتبه نخست و از از نظر مقدار رتبه سوم کشوری را دارا می باشد و در بخش بند الف تبصره ۱۸ نیز رتبه دوم در کشور را دارد.

وی ادامه داد: در بخش رفع موانع تولید کارگروه استان تا این جلسه تعداد ۱۰۱۲ واحد تولیدی مشکل دار در جلسات کارگروه مطرح و بررسی شده است که در جهت رفع موانع موجود ، ۲۱۴۹ مصوبه به تصویب اعضا رسیده است که ۷۲ درصد مصوبات اجرایی و مابقی در دست اقدام است.

دبیر کارگروه رفع موانع تولید استان سمنان با اشاره به تحلیل فراوانی مصوبات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خاطرنشان کرد: از مجموع مصوبات کارگروه، ۳۹درصد مصوبات مربوط به امور بانکی و تسهیلات، ۱۶ درصد مربوط به امور زیربنایی ، ۱۵ درصد مربوط به امور مالیاتی، ۱۷درصد مربوط به تامین اجتماعی و مابقی سایر می باشد.

بهروز اسودی اذعان داشت : در این نشست و با تصمیم اعضای کارگروه ، ۴۸ واحد صنعتی و کشاورزی جهت دریافت تسهیلات از محل منابع رونق تولید ۹۸ به ارزش ۱۴۰۰میلیارد ریال به بانکهای عامل معرفی و همچنین مشکلات بانکی و مالیاتی سه واحد تولیدی لوله سیال سمن ، صنایع الکترونیک سازان و گروه صنعتی سازان بررسی و درخصوص اعطای بخشودگی جرائم تامین اجتماعی تعدادی از واحدهای تولیدی بحث و تصمیم گیری شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: