به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری برنا؛ سیدعقیل مرتضوی گفت : سطح زیرکشت برنج قابل شناسایی و قیمت آب تحویلی به این تولیدکنندگان هم قابل محاسبه است.

او افزود : برنج کاران برای دریافت آب تا هفت هزار مترمکعب به ازای هر هکتار، بر اساس تعرفه قبلی آب بها پرداخت می‌کند و دریافت بیش از این میزان، با قیمت بیشتر محاسبه و دریافت می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، میزان آب تحویلی به برنج کاران، به تدریج در سه سال قطع می‌شود.

کشت برنج همه ساله در سطح دو هزار هکتار از زمین‌های مانه و سملقان انجام می‌شود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: