به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ علی اکبر قربانلو رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود گفت : دو نفر شکارچی متخلف که منطقه شکار ممنوع دو قطعه کبک شکار کردند با تلاش ماموران دستگیر شدند.
وی افزود: در این رابطه ، دو قبضه سلاح مجاز شکارچیان توقیف و پروانه شکار پرنده آنها نیز باطل شد.
وی همچنین از دستگیری یک متخلف دارای فشنگ غیر مجاز چهارپاره در شاهرود خبر داد.
حسین حیدرپور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمنان نیز گفت: سه نفر شکارچی دارای پروانه شکار در منطقه آزاد سرخه به علت شکار 17 قطعه کبک و یک خرگوش دستگیر و پس از ضبط ادوات شکار به مراجع قضایی معرفی شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: