به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛  قرائیان مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت : گلخانه داران برای تامین سوخت، بسته بودن دریچه ها و کنترل سیستم های گرمایشی و سرمایشی اقدام کنند.

وی افزود: باغداران هم برای انجام آبیاری زمستانه اقدام و از هرس زمستانه درختان پرهیز کنند و سمپاشی زمستانه را به تعویق بیندازند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: