به گزارش خبرنگار برنا از اراک؛  سید علی آقازاده در حاشیه افتتاح مرکز آموزشی و فرهنگی درتفرش اظهارداشت: امروز شاهد هستیم جوانان همانند پدران و بزرگان خود همچنان در خط انقلاب و رهبری هستند.و خط پیروزی انقلاب همچنان ادامه دارد. در واقع این ها سرمایه های اصلی انقلاب می باشند.

وی افزود: امام راحل پیوسته تاکید داشتند و می فرمودند انقلاب نباید به دست ناهلاندبیفتد، و امروزی خوشبختانه در دست اهلاش قراردارد. وباهمین سلامت و حفظ آرمان هایش از نسلی به نسل دیگر  منتقل می شود. البته سرمایه دیگر انقلاب نیز همین است.

براساس این گزارش استاندار در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به تحولات عمران طی دوران انقلاب در مقایسه با رژیم گذشته بیان داشت: طی چهل سال اخیر با تمام فشاره های که ازسوی دشمنان داخلی و خارجی براین کشور به ویژه مردم واردشدن از شروع جنگ نابرابر تحمیلی تا تحریم های ظالمانه اما می بینیم چه خدمات ارزنده توسط انقلاب اسلامی اتفاق افتاده است که این جای شکر گذار دارد. البته که مردم هم قدر شناس هستند در هر مرحله نظام را حمایت کردند.

آقازاده خاطرنشان کرد،: بسیار از مسائلی که مردم ما ازآن الگو گیری می کند در حقیقت الهام گرفته از انقلاب است.وجوانان باید این نکته مهم را همیشه احساس کنند. که آنان هم در قبال نظام و انقلاب مسئول هستند.

وی ادامه داد همه مسئول هستیم برای کار بزرگ و آنهم آن است که بتوانیم آرمان های اسلام را در قالب انقلاب اسلامی در کشور به شایستگی پیاده کنیم. و این برای همه مردم جهان الگو شود. چون همه مردم به نوعی آزاده خواه هستند.

به گزارش برنا استاندار تصریح کرد: این روند هیچ دور از دسترس نیست مشروط بر این که ماهم در آرمان های انقلاب در اجرای وصیت های امام و رهبری بتوانیم خوب اجرا کنیم و جامعه ای باشیم به دور از هرگونه افکار منفی، و پرهیز از هرنوع اختلاف و حسادت انقلاب اسلامی می تواندبرای همه مردم آزادیخواه جهان الگو باشد. بنابراین نسل گذشته تلاش کردند، نسل حال و آینده باید این راه را ادامه دهند و کامل کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: