به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گفت: این سهمیه قرار است هفته آینده به خراسان جنوبی برسد که بین واحد‌های صنعتی ، صنفی و همچنین برای مصارف مردمی توزیع می‌شود.

جویبان افزود: قیمت هر کیلوگرم از این شکر به صورت فله‌ای ۴۷۰۰ تومان است که در صورت بسته بندی در بسته‌های ۹۰۰ گرمی و یک کیلویی به ترتیب با قیمت‌های ۵۴۰۰ و ۵۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

وی با بیان اینکه از آغاز امسال ۷۴۰۰ تن شکر در خراسان جنوبی توزیع شده است گفت: سهمیه ۳ هزار تنی اسفند مربوط به عید نیست و برای سال جدید هم، سهمیه‌ای جدید در صورت توزیع در سراسر کشور، به خراسان جنوبی تعلق می‌گیرد.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان گفت: این سهمیه قرار است هفته آینده به خراسان جنوبی برسد که بین واحد‌های صنعتی ، صنفی و همچنین برای مصارف مردمی توزیع می‌شود.
جویبان افزود: قیمت هر کیلوگرم از این شکر به صورت فله‌ای ۴۷۰۰ تومان است که در صورت بسته بندی در بسته‌های ۹۰۰ گرمی و یک کیلویی به ترتیب با قیمت‌های ۵۴۰۰ و ۵۷۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
وی با بیان اینکه از آغاز امسال ۷۴۰۰ تن شکر در خراسان جنوبی توزیع شده است گفت: سهمیه ۳ هزار تنی اسفند مربوط به عید نیست و برای سال جدید هم، سهمیه‌ای جدید در صورت توزیع در سراسر کشور، به خراسان جنوبی تعلق می‌گیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: