شهرداری اراک پس از شیوع کرونا ویروس در ایران اقدام به نصب پیام های مقابله با این ویروس در سطح شهر کرده است.

لینک کوتاه خبر