به گزارش خبرگزاری برنا خراسان جنوبی، روز گذشته مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی هنگام کنترل خودروهای عبوری در ایست و بازرسی"علی آباد" شهرستان"بیرجند" به یک تریلی دانگ فانگ مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی بیان داشت: مأموران در بازرسی از خودرو، 677 کیلوگرم تریاک و 293 کیلوگرم حشیش کشف و در این رابطه 2 متهم دستگیر کردند.

این مقام ارشد انتظامی افزود: مأموران فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری و شروع طرح نوروزی پلیس تا کنون در چند عملیات جداگانه یک تن و 478 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف کرده اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 351 درصد افزایش داشته است.

 فرمانده انتظامی خراسان جنوبی در خاتمه خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون، 50 سوداگر مرگ در ارتباط با حمل و توزیع مواد مخدر در خراسان جنوبی دستگیر و 19 خودرو نیز توقیف شده که بیشترین فراوانی کشفیات مواد مخدر از نوع تریاک بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: