به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان؛ در صفحه کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC فوتچل به عنوان فوتبال بومی گیلان معرفی شد.

مسابقه فوتبال در شالیزار یا فوتچَل هر ساله در فصل نشای برنج در برخی روستاهای گیلان به ویژه در روستای کینچای آستانه اشرفیه برگزار می شود.

 

t3_1589711003_photo_2020-05-17_12-17-40

t3_1589711000_photo_2020-05-17_12-17-51_(2)

t3_1589711039_photo_2020-05-17_12-17-51_(4)

t3_1589711045_photo_2020-05-17_12-17-56_(2)

t3_1589711046_photo_2020-05-17_12-17-55

t3_1589711056_photo_2020-05-17_12-17-56

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: