به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ عصر امروز در بلوار شهید افتخاری رشت یک حلقه مار در منزل مسکونی توسط تیم آتش نشانی رشت زنده گیری شد.

در این رخداد به کسی آسیب جانی نرسید.

آتش نشانان پس از صید مار آن را در رودخانه رها کردند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: