به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت گیلان، الکترونیکی شدن  فرآیند جدید تائید، صدور و تمدید کارت بازرگانی توضیح داد: از ابتدای مرداد سال جاری تمام درخواست‌های جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی صرفاً در سامانه جامع تجارت ایران توسط متقاضیان ثبت و کارشناسان این سازمان بررسی و یا اعلام نواقص را تنها از طریق سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری انجام خواهند داد .

وی در مورد لزوم اجرای اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری تصریح کرد: هدف کاهش مفاسد است اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری راهکاری پیشرفته جهت ایجاد سهولت برای بازرگان با سابقه مثبت است که البته باعث ایجاد انگیزش برای اصلاح رفتار تجاری و ایجاد سابقه و اعتبار مثبت می شود .

محمد فیض به کلیه فعالین عرصه تجاری و دارندگان کارت های بازرگانی تاکید کرد: از امروز ، قطعا برای انجام امور به سامانه یکپارچه اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری به آدرس https://mvcrs.ir مراجعه نمایند و کلیه درخواست هایی که تا تاریخ پایان تیرماه تایید نشده باشند، متقاضیان بایستی از طریق سامانه جامع تجارت ایران مجددا اقدام نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: