صبح امروز در مراسمی با حضور شهردار و اعضای شورای شهر ، بی گناه رئیس اورژانس شهرستان لاهیجان و تنی چند از مسئولین اورژانس ، از زحمات شبانه روزی پرسنل اورژانس قدر دانی شد، در پایان مراسم از تعدادی از پرسنل اورژانس به نمایندگی از پایگاه و سایر عوامل ، به رسم یادبود با اهدای لوح و هدایایی تقدیر بعمل آمد.

لینک کوتاه خبر