به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ کیوان اسد پور ، رییس هیات پزشکی ورزشی استان گیلان درخصوص این تفاهم نامه مطرح کرد: درحوزه ورزش ، بصورت علمی وهم بارعایت استاندارد های فدراسیون بدنسازی وفدراسیون پزشکی ورزشی لازم است دردوران کرونا باتوجه به اهمیت ورزش در مقابله بااین ویروس،بدون تعطیلی باشگاه ها ،شرایطی را فراهم کنیم تاورزشکاران با طیب خاطر و رعایت پروتکل های بهداشتی ورزش کنند.

وی افزود: هیات پزشکی ورزشی به نوعی متولی سلامت ورزشکاران است وبنابراین همکاری ومشارکت بین هیات های ورزشی بااین هیات بسیار حائز اهمیت میباشد.

اسدپور گفت  : امکاناتی هیات پزشکی ورزشی دراختیار دارد وامکانات و تجهیزاتی هم دراختیار هیات پروش اندام(بدنسازی)است ،لذا بااین تفاهم نامه   هم افزایی و همکاری بیشتری برای خدمات رسانی به ورزشکاران انجام خواهد شد.

رییس هیات پزشکی ورزشی استان گیلان، ضمن اشاره به نقش مهم عضویت ورزشکاران در کمیته خدمات درمانی گفت: باانعقاد این تفاهم نامه موضوعات مهمی ازقبیل همکاری کمیته های بین دوهیات ،موضوعات آموزشی ، نحوه استفاده از داروهای مکمل و نظارت براماکن ورزشی مورد بحث وتبادل نظر قرار میگیرد.

 

اسدپور درادامه به امکانات هیات پزشکی ورزشی ازقبیل : فیزوتراپی،ام آر آی ،کلینیک تخصصی ،کلینیک تغدیه اشاره کرد و افزود براساس این تفاهم نامه همه این امکانات دراختیار ورزشکاران هیات بدنسازی استان گیلان قرارمیگیرد.

وی تاکید کرد:همه ورزشکاران میتوانند باپرداخت ۲۰ هزارتومان وبا عضویت در کمیته خدمات درمان هیات پزشکی ورزشی از همه خدمات پزشکی شامل :خدمات پزشکی ،پاراکلینکی،توانبخشی،نقص عضو ومستمری بعد ازفوت این هیات بهره مند شوند.

درخاتمه :دانیال خاتمی فر، رییس هیات پرورش اندام استان گیلان ،ضمن مثبت ارزیابی کردن همکاری این دوهیات ،تاکید کرد: درشرایط کنونی باوجود شیوع ویروس کرونا ،  با رعایت پروتکل های بهداشتی و ضدعفونی اصولی مراکز ورزشی میتوان گام موثری در سلامت جامعه برداشت .

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: