به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ مریم بخشی در دیدار با زینب رشیدی بانوی محجبه آمر به معروف که مورد اهانت و ضرب و شتم فردی که مشغول سگ گردانی در بوستان کشاورز رشت  بوده، کمبود فضای های ورزشی برای بانوان را یکی از مشکلات اساسی ورزش استان برشمرد و گفت :باید اماکنی را در چندین نقطه ازشهربرای آسودگی فعالیت ورزشی و تفریحی بانوان فراهم آوریم تا ازبروز چنین پدیده های زشتی جلوگیری شود.

وی درهمین راستا به قانون منع سگ گردانی دراماکن عمومی اشاره کرد و افزود: آسیب بانویی بوسیله بانویی دیگردرمکانی عمومی نشان ازآن دارد که ما مسئولان اجرایی کشور در فرهنگ سازی و آشنا کردن مردم با قوانین کم کاری داشته ایم.

 بخشی با بیان این نکته که وقتی فردی بی محابا همه ی هنجارهای اجتماعی را نادیده بگیرد و درادامه با آستانه تحمل کم به توهین منادیان قانون و حقوق مردم بپردازد ، این از پدپده هایی است که نیازمند حساسیت ،دقت نظر و نگاه ویژه مسئولان فرهنگی می باشد.

دراین دیدار بانوی محجبه زینب رشیدی  نیز به افول برخی شاخص های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و گفت :باید در اماکن عمومی تا زمانی که سطح بینش مردم بهبود نیافته است ،نیروی انتظامی حضور ی پررنگ تر داشته باشد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: