به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ امیرحسین ابراهیمی دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه با کسب اکثریت آرا به عنوان دبیرکل انجمن‌های علمی دانشگاه گیلان انتخاب شد.

ابراهیمی پیش از این دو سال به عنوان دبیرکل انجمن‌های علمی علوم سیاسی کشور و دو دوره نیز به عنوان دبیرکل انجمن‌های علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان و یکسال نیز به عنوان عضو شورای سیاستگذاری انجمن‌های علمی وزارت علوم و فناوری و تحقیقات بوده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: