به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان: دکتر محمدعلی نجفی با حضور در شهرستانهای رودسر و لنگرود ضمن ادای احترام به شهید انصاری تنها استاندار شهید کشور و شهید نورانی معاون عمرانی استانداری برای ارواح طیبه این شهیدان علو درجات را مسألت کرد.

شهید انصاری استاندار اسبق گیلان و شهید نورانی معاون عمرانی اش پانزدهم تیر ماه سال 1360 در چهارمین روز ماه مبارک رمضان در مسیر عزیمت به استانداری به دست منافقان کوردل در خیابان لاکانی رشت به شهادت رسیدند.