به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان : مازیار علیپور رئیس سابق هیئت شمشیربازی در پاسخ به اظهارات ضمیریان رئیس هیئت فعلی شمشیربازی گیلان مبنی بر اینکه یک سالن مخروبه و فاقد امکانات را تحویل گرفتیم گفت : اگر سالن شمشیربازی خرابه بود چرا برای رسیدن به ریاست هیئت با اشتیاق بدنبال رایزنی با رئیس فدراسیون ، مدیرکل و معاونین وقت بودند ؟

وی که 10 سال ریاست هیئت شمشیربازی گیلان را برعهده داشت گفت : این رشته ، رشته پرهزینه ای است و من دیگر نمی توانستم از حقوق کارمندی خود برای آن هزینه کنم لذا دیدم ضمیریان جوانی است که دوست دارد از هزینه شخصی و حمایت کننده های مالی خود برای هیئت هزینه کند ، از وی حمایت کردیم .

مازیار علی پور با تکذیب بدهی 25 میلیون تومانی و بدهی های آب ، برق و ... گفت : بدهی کلی هیئت 15 میلیون تومان آن هم بابت هزینه های ایاب و ذهاب ورزشکاران و مربیان به مسابقات مختلف بود که مورد تأیید حسابدار هیئت و بازرس اداره کل قرارگرفت و رئیس جدید هم پیش از ریاست از آن با خبر بود !

رئیس سابق هیئت شمشیربازی گیلان با تعجب ازا ظهارات رئیس فعلی هیئت مبنی بر اینکه فقط 7 مدال کشوری و آسیایی در دوره های گذشته  کسب شده بود گفت : محمد رهبری در دوره من به اردوی تیم ملی دعوت شده و برای اولین بار در تایلند که خودم سرپرست تیم ملی بودم ، قهرمان آسیا شد نه در چهارسال حضور شما !

وی افزود: بر اساس آمارهای اداره کل ورزش وجوانان گیلان در چهار سال پایانی حضورم درهیئت شمشیربازی 45 مدال آسیایی و کشوری توسط گیلانی ها کسب شده که با ادعاهای رئیس فعلی هیئت متفاوت است .

وی با اشاره به قرارداشتن در ماه مبارک رمضان از مسئولین فعلی هیئت خواست اخلاق و انصاف را رعایت کرده و برای رسیدن به اهداف خود سوابق گذشتگان را کم رنگ جلوه ندهند و اگر صحبتی هست رو در رو به بیان آن بپردازند .

رئیس سابق هیئت شمشیربازی گفت : به جز محمد رهبری ، مونس رسولی و خاطره محمدی نیز در اردوهای تیمهای ملی حضور داشتند و هر ساله در تمامی رده های سنی ، شمشیربازان گیلانی بر روی سکوهای اول تا سوم قرارداشتند .

علیپور درپایان با تشکر از حمایتهای مدیرکل ورزش وجوانان گیلان در دوساله حضورش از تمامی هیئتهای ورزشی گفت : تیم فعلی هیئت شمشیربازی گیلان نیز دراین مدت همانطور که انتظار می رفت زحمات زیادی کشیده است و به بهانه از دست دادن سالن با  اجرای قانون ماده 88 واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی ،نباید همه چیز را نادیده بگیرید.

ضمیریان رییس هیات شمشیربازی گیلان دیروز درگفتگو بایکی ازپایگاههای خبری پس از اینکه نتوانست در مزایده اماکن ورزشی به بخش خصوصی(ماده 88قانون ) سالن شمشیربازی را برنده شود درصحبتهایی به شدت ازمدیرکل ورزش وجوانان گیلان وسوابق هیاتهای گذشته شمشیربازی انتقاد کرده است.

بحث مزایده اماکن ورزشی ازبدیعیاتی است که هرمسولی باید ازآن مطلع باشد ،لذا اینکه رییس هیات شمشیربازی از سالن ورزشی بعنوان آورده مالی هیات وعملکرد یادمی کند وبه عملکرد یکساله مدیرکل ورزش وجوانان استان حمله می کند ،دور از شان شاکله های مدیریتی روز آمداست.