به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ، رییس شبکه بهداشت ودرمان شفت گفت:  این 2 مرکز درمانی که هرکدام  60متر مربع زیربنا دارد در دو زمین به مساحت 200متر ساخته شده که دولت برای ساخت ان 180میلیون تومان هزینه کرده است .

دکتر محمودی با اشاره به اینکه زمین  مرکز بهداشت روستای پشت سرا را  علی میرزانیا هدیه کرده است افزود:  4 بهورز جهت خدمات رسانی به هزار و500 نفر از اهالی این دو روستا دراین مرکز مستقر هستند.