به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ،   در پایان این رقابتها احسان علی نژاد  وامیر علی نصیری از رشت ، راین جوانمرد و ایمان گل پور از شفت، ایلیا شمسی پور و امین رضازاده  ازسیاهکل ، امیر محمد زکی زاده از انزلی و مهدی میر علوی ، رضا غلامی و باقر حسنی از رودسر مقامهای اول اوزان مختلف را کسب کردند.                                                                                                                                                                                       در این مسابقات 110 تکواندوکا درقالب 18 تیم درسالن شهدای سیاهکل باهم مسابقه دادند.