به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان، احمد شعبانی شناگر تهرانی برای ثبت رکورد جهانی شنا در آبهای آزاد مسیر هزار و300 کیلومتری بندرآستارا تا بندرترکمن و برعکس در دریای خزر را در مدت 50 روز شنا خواهد کرد. 
این شناگر برای حمایت از کودکان کار وخیابان این رکورد را به ثبت خواهد رساند. 
پیش از این رکورد شنای استقامت جهانی را شنا گر ایرلندی با ثبت رکورد 432 کیلومتر داشته و در حال حاضر اگر این رکورد به ثبت برسد، رکورد جهانی گینس را به ایران اختصاص می دهند.