به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان، معاون آموزشی اداره کل آموزش و پرورش گیلان در گفت : پس از برگزاری چندین مرحله جشنواره جوان خوارزمی 31 دانش آموز نخبه گیلان برگزیده شدند.
جابر اخلاقی افزود : 13 دانش آموز برگزیده به جشنواره خوازرمی جوان کشور راه یافتند.
وی افزود : پارسال 5 دانش آموز گیلانی در جشنواره خوارزمی  کشورحایز رتبه های دوم تا پنجم شدند.
در پایان از 31 برگزیده جشنواره جوان خوارزمی با اهدای جایزه تجلیل شد.