به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ، دراین اردو و درقایق کایاک علی آقامیرزایی ،پیمان قویدل،امیرحسین قریب،جواد مومنی ،صادق زمانی و محمدگلپیرا و درکانو کانادایی سهیل نوروز نژاد همگی از گیلان به همراه 19 قایقران دیگر از فردا تا 12 دی در دریاچه آزادی تهران تمرین می کنند.

ایرج والیاس اقلیمی از گیلان به عنوان سرمربیان کایاک و کانو و انوش عباسی به عنوان مربی گیلانی کایاک هدایت این اردو را برعهده دارند.

تیم ملی قایقرانی آبهای آرام مردان خود را برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان سال آینده در فلوریدای آمریکا آماده می کند.