به‌گزارش  خبرگزاری برنا از گیلان و به نقل از روابط عمومی اداره‌کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گیلان،  این‌طرح به‌منظور آشنایی افزون‌تر دانش‌آموزان با فعالیت‌های کانون و هم‌چنین بهره‌گیری از شیوه‌های آموزش هدف‌مند و غیر‌مستقیم مربیان مراکز فرهنگی هنری برای انتقال آموزه‌هایی در ارتباط با آموخته‌های دانش‌آموزان مدارس برنامه‌ریزی و اجرا‌می شود.

کانون مدرسه عنوان طرحی است که پیش‌تر طی دو مرحله در سال‌های 79 تا 81 و 87 تا 90 در سراسر کشور اجرا شد و براساس آن دانش‌آموزان مدارس به‌مراکز کانون می‌آمدند و برخی از‌سرفصل‌های درسی آن‌ها بااستفاده از شیوه‌های رایج در مراکز کانون برای بچه‌ها بازگو می‌شد.

برهمین اساس تشکیل‌شورای فرهنگی، هنری  و ادبی و هم‌چنین تشکیل کمیته‌ی اجرایی طرح‌کانون مدرسه       از‌جمله برنامه‌های مقدماتی کانون استان گیلان دراجرای طرح بود و درهمین زمینه‌، برگزاری نشست‌های  هماهنگی باحضور مدیران آموزش و پرورش دردستور‌ کار‌قرارگرفت.

برنامه‌ریزی در سطح شهرستان که با حضور همکاران مرکز فرهنگی هنری و مدیران دستگاه‌های شهرستانی صورت‌‌پذیرفت از دیگر مقدمات اجرای این طرح بود و دراین مسیر نشست‌های توجیهی نیز  با‌حضور والدین و اولیای مدارس برگزار‌شد.

بنا‌براین‌گزارش،  طرح کانون مدرسه در دو مرحله اجرا می‌شود؛ درآغاز و پس ازا نتخاب مدارس از سوی مراکز فرهنگی هنری  بچه‌ها در دو روز پسر و دختر همراه معلم به مرکز کانون می‌آیند و در این زمینه انتخاب بهترین مراکز با مربیان خوب در موفقیت این طرح نقشی اساسی دارد.

براین اساس در زمان حضور دانش‌آموزان در مراکز کانون تنها برخی از فعالیت‌ها به صورت کارگاهی به بچه‌ها ارایه می‌شود تا آن‌ها طعم فضاهای شیرینی مانند کانون را بچشند و در مرحله دوم نیز مربیان کانون ماهی یک بار برای معرفی فعالیت‌های کانون به همان مدارس مراجعه می‌کنند.