به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان و به نقل از روابط عمومی ورزش وجوانان گیلان ، پس ازبرگزاری انتخابات کمیسیونهای مختلف اتحادیه جهانی کشتی دکتر صادق محبوبی به عنوان عضو کمیسیون پزشکی وضد دوپینگ ، دکتر بهمن میرزایی عضو کمیسیون علمی و دکتر علی افتخاری عضو کمیسیون بازرگانی واسپانسرینگ انتخاب شدند.

دکترمسعود رهنما مدیرکل ورزش وجوانان گیلان درپیامی این موفقیت بزرگ را به جامعه کشتی گیلان و ورزش استان تبریک گفت وافزود؛این موفقیت ها به برکت وحدت وتلاش مضاعف جامعه ورزش به دست آمده است.