به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان و به نقل از پایگاه خبری ورزش وجوانان گیلان ، درپایان مجمع انتخابات ریاست هیات کوهنوردی وصعودهای ورزشی گیلان مصطفی قامتی مقدم با 13 رای اعضای مجمع به عنوان رییس این هیات انتخاب شد.

در این انتخابات که باحضور رضا زارعی رییس فدراسیون و رهنما مدیرکل ورزش وجوانان گیلان و 16 نفراز اعضای دیگر مجمع برگزارشد محسن پورفخریان 4 رای آورد و یک رای هم سفید بود.

این هیات از شهریور سال گذشته پس از استعفای محمدحسین امیرگل رییس هیات کوهنوردی وصعودهای ورزشی گیلان با سرپرست اداره می شد.

سرپرستی این هیات را تا انتخابات افخم حمدالله پور از کارشناسان و روسای گروه اداره کل ورزش وجوانان گیلان برعهده داشت.