طیبه بینا با اعلام این مطلب افزود: رویکرد ما در مدیریت شهری همواره توجه به سلامت اجتماعی و اجرای برنامه های مناسب در زمینه کاهش آسیب های اجتماعی بوده که در همین راستا شهرداری رشت با همکاری و مشارکت دیگر دستگاههای مسئول اقدام به راه اندازی گشت فوریت های اجتماعی کرده است.

وی با اشاره به شروع فصل سرما و حضور افراد بی خانمان و کارتن خواب در طول شبانه روز در سطح شهر گفت: افراد بی خانمان و متکدی پس از جمع آوری توسط کارشناسان اجتماعی تحت مشاوره قرار گرفته و جهت ساماندهی و بهره مندی از برنامه های حمایتی به گرمخانه، سامانکده و مراکز اسکان موقت و دائمی انتقال داده می شوند
مدیر پیشگیری و رفع تخلفات شهری تلاش برای افزایش سطح رفاه و امنیت شهروندان را یکی از وظایف مهم و اصلی مجموعه شهرداری رشت عنوان کرد و گفت: از کلیه شهروندان تقاضا می گردد تا جهت همکاری در این خصوص گزارشات خود را به سامانه ۱۳۷ شهرداری و ۱۲۳ اورژانس اجتماعی بهزیستی اعلام و از کمک های مالی به اینگونه افراد خودداری نمایند