روابط عمومی شهرداری لاهیجان از شهروندان محترم تقاضا دارد با توجه به در پیش بودن بارش شدید و سنگین برف و وزش طوفانی که در برخی از مناطق استان تا ۹۰ کیلومتر بر ساعت پیش بینی شده است، و احتمال شکستن شاخه درختان و یا سقوط کامل آن ها،  از پارک خودروهای خود در کنار خیابان، زیر درختان و تیرهای برق جدا خودداری کنید.

همچنین به جهت تسهیل و کمک به کارکنان خدوم شهرداری در امر خدمت رسانی در بازگشایی معابر اصلی و فرعی، خودروهای خود را حتی المقدور در پارکینگ منازل پارک نموده، از پارک خودرو ها در کوچه خودداری نمایید. این کار علاوه بر آسیب احتمالی به خودروهای شما، منجر به بسته شدن مسیر و کندشدن عملیات برف روبی و امداد می شود.

در برف گذشته سقوط درختان موجب آسیب رساندن به خودروی برخی از شهروندان شد.

ضمنا پیشنهاد می گردد تردد و مسافرتهای غیر ضروری داخل و خارج شهر را به زمان دیگری موکول نمایید.