فرانک پیشگر امروز به دنبال بارش برفی که از شامگاه دیشب آغاز شد در بازدید از سطح شهر و ستاد بحران شهرداری رشت و حضور در مرکز فوریت های آتش نشانی رشت ضمن قدر دانی از نحوه خدمات رسانی ستاد بحران شهرداری و تمامی پرسنل زحمتکش اظهار کرد: شهرداری رشت تا این ساعات با آمادگی کامل و تلاش بی وقفه توانسته است به بازگشایی تمامی مسیرهای اصلی بپردازد.

وی ادامه داد: مشارکت،همدلی و همراهی خوبی را تاکنون همه اعضای ستاد بحران به عرصه نمایش گذاشتند که این امر نشان از آن دارد که همه این افراد خدمت رسانی به مردم شهر را از الویت های اصلی خود می دانند.

 دکتر پیشگر خاطرنشان کرد: در بازدیدی که از سطح شهر داشتم شاهد تلاش بی وقفه نیروهای پاکبان و فضای سبر بودم و این درحالی بود که این نیروهای زحمتکش از داشتن حداقل ها مثل چکمه سالم و لباس مناسب محروم بودن و یا به دلیل عبور ماشین ها خیس شده و جایی برای تعویض لباس و گرم و خشک کردن خود نداشتند.

عضو شورای شهر رشت اضافه کرد: لازم است مدیران شهرداری ها مکان هایی را برای این افراد جهت استراحت و تجدید قوا و تعویض و خشک کردن لباس ها در نظر بگیرند و همچنین در چنین شرایطی برای این افراد غذا و نوشیدنی گرم تهیه کنند.