حافظ ناظری در ابتدای مراسم از تماس های مکرر کاندیدا انتخابات به جهت حمایت از آنها انتقاد کرد و گفت: خیلی بهتر است که پیش از انتخابات به فکر هنرمندان باشند و از آنها یاد کنند.

او با بیان اینکه کشورما از فقر فرهنگی رنج می برد گفت: با این پتانسیل و عشقی که در مردم ما است این خیلی غمناک است به هنر توجهی نشود.

ناظری ادامه داد: با فضایی که در ایران حاکم است موسیقی سنتی و کلاسیک مخاطبش را ازدست داده و مخاطب موسیقی پاپ بیشتر است.

او گفت: من معتقدم در یک جامعه سالم به همه نوع موسیقی نیاز دارد و فکر نمی کنم که موسیقی کلاسیک ارجحیت دارد.

ناظری با بیان اینکه کنسرت ناگفته پرمخاطب ترین کنسرت ایران بوده است و گفت: این استقبال شعور و فرهنگ مخاطب ایرانی رانشان می دهد. مردم ایران یک چیزی در ژن شان است که که تمدن و تاریخی  که سالها صادر کننده به دیگر کشورها بوده ایم در یک جایی از وجودشان پنهان است و تا وقتی که یک چیز واقعی را گوش می دهد، خودش را نشان می دهد.

اواز رونمایی آلبوم ناگفته ها در عمارت تاریخی شهرداری رشت یاد کرد وگفت: آن شب برای من شب خاصی بوده است.

ناظری گفت: رشت یکی از فرهنگ دوست ترین شهرهای ایران است که کنسرتهای زیادی در آن برگزار می شود.ولی بیشتر این کنسرتها توسط خوانندگان پاپ برگزار شده است و نشان می دهد که جوانان از موسیقی سنتی و کلاسیک دارند فاصل می گیرند.

اوبا بیان اینکه اصالت ما فرهنگ و ادب ماست گفت: آمار نشان می دهد بلیط های کنسرت ما را بیشتر جوانان زیر 35 سال خریده اند و این یک اتفاق خرسند کننده ای است که موسیقی مانند ناگفته که وزن سنگینی دارد و شبیه هیچ موسیقی نیست، تقلیدی نیست و مهر خودش را دارد جوانان را به خود جذب کرد.

حافظ ناظری گفت: امیدوارم که هنرمند ان ارزشمند ایرانی در حفظ این نوع از موسیقی قدم بردارند وگرنه فرهنگ ایران را خظر بسیار جدی دارد تهدید می کند.

او گفت: مسولین فرهنگی کشور به کسانی که دارند فرهنگ ایرانی را حفظ می کنند کمک کنند تا بتوانند کار خود را بهتر انجام دهند.

ناظری گفت: یکی از بهترین خاطراتی که داشتم دو سفر قبلی ام به رشت بوده است و اجرای کنسرت در این شهر فضای خاصی برای من داشته است و این شهر یک آرامش و لطافی دارد که خود من به شخصه به آن علاقه مندم و چند روز زودتر می آیم و می مانم و سعی می کنم از هوا، دریا  و بودن در کنار این مردم دوست داشتنی لذت ببرم. این را بدون هیچ اغراقی می گویم.

او گفت: هنرمندان معروف دیگری هم هستند که فرزندان آنها نیز  خیلی آزاد بزرگ شده ام و خودم موسیقی خود را انتخاب کرده ام. هیچ وقت مقلد نبوده ام و سعی کرده ام هر کاری انجام می دهم مهر خودم را داشته باشد.