اسحاق جهانگیری در همایش بزرگ حامیان دکتر روحانی در رشت:

-ملت ، شما کار بزرگی با انتخاب روحانی کردید.

انقلاب و نظام را بیمه کردید. شما انقلاب و نظام را در مسیر صحیح قرار دادید.

کسی تصور نمی کرد که ما تیم مذاکره کننده ای داشته باشیم در مقابل شش دولت قدرتمند دنیا موفق شوند.

روحانی اقدامات بزرگی برای ایران کرد این کارها در تاریخ ایران ماندگار است . گاهی اوقات با ایشان درد دل ها داشتیم. دکتر روحانی در شبهای مذاکره تا صبح نمی خوابیدند .

همه معضلات با حمایت رهبری و پیگیری ما حل شدنی است .

من معتقدم خواسته های شما با تدبیر با همت محقق می شود.

آرزوی ما و تلاش ما برای این است که هر ایرانی زندگی شرافت مندانه داشته باشد . اجازه نمی دهیم فقر مردم را عده ای بهانه کنند برای کسب قدرت .

این که از نیازمندان عکس و فیلم بگیریم برای تبلیغات دور از شرافت است