"پریسا پرشاد "مسوول کمیته بانوان حزب کارگزاران سازندگی گیلان در گفتگویی با خبرنگار برنا در خصوص رویکرد های دولت روحانی در حوزه بانوان اظهار داشت : دولت روحانی با آگاهی کامل در خصوص چالشهای حوزه زنان ، با جدیت در زمینه بی قانونی ها وبازدارندگی ها این حوزه برخورد می کند و بسترها و زمینه های مناسبی را برای رفع موانع و آسیب های حوزه زنان فراهم کرده است.

وی با اشاره به اقدامات دولت روحانی در حوزه زنان گفت : از جمله این اقدامات ، توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده ، برگزاری نشست و کارگاههای آموزشی در مناطق مختلف کشور برای توانمند سازی زنان آسیب دیده و آسیب پذیر ، افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل و حمایت از توسعه سواد آموزی عشایر می باشد .

این فعال حقوق زنان اظهار کرد : طبق ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه و تاکید مقام معظم رهبری در حوزه زنان ، دولت همکاریهایی با سازمان ها و دستگاههای مرتبط جهت تامین اجتماعی زنان سرپرست خانوار ، ارتقای شاخص سلامت ، افزایش توانمندی زنان مدیر و نخبه ، گسترش فرهنگ عفاف ، توسعه تعاملات بین المللی ، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشکیلاتی  و زنان و خانواده و پژوهش در زمینه های یاد شده را در دستور کار خود قرار داد.

پرشاد ادامه داد : یکی دیگر از اقدامات دولت دکتر روحانی که با جدیت دنبال شد شناسایی آسیب های زنان و خانواده است .گزارشهای تحلیلی -آماری ، جمع آوری اطلس وضعیت زنان و خانواده به تفکیک استانها تهیه شد .

وی اضافه کرد : از دیگر اقدامات ، گسترش حمایت های اجتماعی از زنان معتاد در فرآیند ترک و بهبود یافتگان و ساماندهی وضعیت زنان بی سرپناه و تلاش معاونت امور زنان برای آزادی زنان زندانی جرایم غیر عمد بود که در سال 95 که از مجموع 200 زن زندانی در سراسر کشور سازمان بهزیستی دیه 20 زن سرپرست خانوار از 16 استان کشور را پرداخت کرد .

پرشاد خاطر نشان کرد : یکی از دستاوردهای مهم دولت روحانی تدوین لایحه امنیت زنان است که در دستور کار لوایح هیات دولت قرار دارد و این لایحه در 5 فصل و 81 ماده تدوین شده تا زنان بزه دیده و آسیب پذیر که دچار خشونت خانگی هستند تحت حمایت قرار گیرند .

وی هدف از تدوین این لایحه را تامین حقوق و امنیت زنان خواند و گفت : دو رویکرد حمایت از" زنان قربانی و در معرض خشونت " و "پیشگیری از خشونت علیه زنان "را در دستور کار قرار داده است.این خشونت ها با مصادیق مشخص تعریف شده که از جمله آن می توان  خشونت جسمی ؛ روانی ، جنسی ، اقتصادی ، آزار و مزاحمت جنسی و جرایم ناموسی را نام برد.

وی به افزایش سهم زنان در عرصه های ورزشی ، مناصب مدیریتی و مشاغل در دولتی اشاره کرد و افزود : بر طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در سال 95 ، سهم زنان در مشاغل ایجاد شده 70 درصد اعلام شده یعنی 419 هزار و 699 زن مشغول به کار شده اند و 25 درصد بحث ورزش همگانی و 20 درصد ورزش قهرمانی بانوان ارتقا یافته است.