رئیس شورای اسلامی شهررشت گفت:تاکنون نامه ای مبنی براستعفای شهردار رشت به شورای شهر ارسال نشده است.

مسعود کاظمی بااشاره به شایعه  استعفای شهرداررشت اظهارکرد: پیرو جلسه طرح سوال اعضای شورا از شهرداررشت در نهایت با رای گیری شرایط برای اعلام وصول استیضاح در جلسه آینده فراهم شد و در صورت امضای یک سوم از اعضاء جلسه استیضاح شهردار رشت طی حداقل ده روز برگزار خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد:در صورت استعفاء نیز این مساله در شورا باید مورد رای گیری قرار گیرد و در صورت تایید اکثریت این اتفاق خواهد افتاد که البته تاکنون هیچ نامه استعفایی بدست ما نرسیده است.رئیس شورای اسلامی شهررشت در خاتمه یادآورشد:استعفای شهرداررشت شایعه است واین موضوع تاکنون انجام نشده است.ا