به گزارش خبرگزاری برنا گیلان به نقل از پایگاه خبری ورزش وجوانان گیلان ، رئیس هیات تکواندو استان گیلان گفت: این طرح ، برای کشف استعدادهای رده سنی پسران خردسال و در خانه تکواندو گیلان در رشت برگزار شد.
محسن سترگی فزود: در این طرح استعدادیابی ، 42 پسر رده سنی خردسال از شهرها و بخش های مختلف استان گیلان حضور داشتند.
وی اظهار کرد: از شرکت کنندگان در طرح استعدادیابی تکواندو پسران خردسالان گیلان ، تست های مختلف ورزشی گرفته شد تا نفرات برتر انتخاب و تحت آموزش رشته ورزشی تکواندو قرار گیرند.
وی ادامه داد: این طرح استدادیابی باعث می شود تا افرادی که توانایی حضور در این رشته ورزشی زیبا را دارند شناسایی و تحت تعلیم این رشته قرار گیرند که این امر نیز باعث پشتوانه سازی مناسب برای رده های سنی مختلف خواهد شد.
رئیس هیات تکواندو استان گیلان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این رشته ورزشی در گیلان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و با انجام طرح استعدادیابی ، نخبه های این رشته نیز شناسایی خواهند شد.