علیرضا حسنی در این مراسم ضمن تشکر از نهاد کتابخانه های عمومی گیلان ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان و شهرداری منطقه دو در برگزاری این مراسم اظهار داشت: با توسعه فضای مجازی این تصور در اذهان عمومی نقش بسته که دسترسی به محتوای کتابها به راحتی میسر است و جایگاه کتاب را منزوی می دانند.

وی ضمن اشتباه خواندن این تفکر افزود: جایگاه کتاب در رشد و پرورش نسل امروز انکار ناپذیر است و اهمیتی که کتاب و کتابخوانی در رشد فکری نسل امروز می تواند ایفا کند بسیار حائز اهمیت است.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت گفت: با توجه به این مهم کتاب هرگز منزوی نمی شود و باید برای پررنگ شدن حضور کتاب در سبک زندگی خانواده ها توسط متولیان فرهنگی برنامه ریزی شود.

حسنی با تاکید بر نقش خانواده ها جهت آشنایی فرزندان با فرهنگ کتابخوانی تصریح کرد: آموزش و پرورش و نهادهای اجتماعی فرهنگی مانند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری در ترویج سبک زندگی مطالعه محور می توانند بسیار اثرگذار عمل کنند.

وی با بیان اینکه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برای رسیدن به این هدف تدوین برنامه های کارشناسی شده و نیز مشارکت در اجرای برنامه های دیگر سازمانها و نهادها را در دستور کار خود قرار داده است افزود: برنامه هایی چون قصه گویی همراه با نقاشی برای کودکان جهت شناخت سیره ائمه اطهار به مناسبت جشنواره رضوی از جمله برنامه هایی است که می تواند در زندگی کودکان بسیار اثرگذار باشد.