به گطازش خبرگزاری برنا گیلان ؛ ارسلان دمیرچی، نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در استان گیلان گفت: این آزمون ساعت 9 صبح با حضور یک هزار و 509 داوطلب گیلانی در دانشکده فنی دانشگاه گیلان برگزار شد .

وی با اشاره به اینکه ازاین تعداد شرکت کننده 659زن و850 مرد شر کت داشتند افزود:این آزمون در مدت 120دقیقه برگزار شد.

معاون قضایی ریئس قوه قضایه و ریئس مرکز امور شورا های حل اختلاف کشور در بازید از این آزمون در رشت گفت: امروز در این آزمون 45 هزار نفر ازسراسر کشور شرکت کرد ه اند ، که از این تعداد شرکت کننده 600نفر جذب این شورای در کشور خواهند شد.

آزمون قضات ویژه شورا های حل اختلاف همزمان با سراسر کشور در رشت برگزار شد.