به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ یونس رنجکش به مناسبت هفته بهزیستی در دیدار با رییس و کارکنان این اداره در آستارا افزود: این فراگیری نقش، مسوولیت هایی را هم متوجه بهزیستی می کند که اگر کمک های مردمی و حمایت های سایر بخش های حاکمیتی نباشد قادر به انجام کامل وظایف نیست.

وی اظهار داشت: هرچند که اداره بهزیستی از نظر مسوولیت های سازمانی دارای وظایف مختلفی است اما این وظایف زمانی به سرانجام می رسد که مورد حمایت و پشتیبانی قرارگیرد.

وی ادامه داد: همه ما در مقابل جامعه مسوولیت داریم و باید مسوولیت های اجتماعی خود را انجام دهیم و یکی از این مسوولیت ها مداخله در چالش های اجتماعی در راستای مهار و کاهش آنها در همکاری با بهزیستی است.

وی افزود: ساماندهی و برنامه ریزی در کنار ارایه خدمات مناسب به جامعه هدف و توانبخشی از جمله وظایفی است که بهزیستی بر اساس شرح وظایف سازمانی در شهرستان دارد که باید با توجه به نیازها و امکانات به آنها پاسخ دهد.

وی خواستار توانمندسازی جامعه هدف با اجرای برنامه ریزی های آموزشی در سطح شهرستان آستارا شد.

شهبازی رییس اداره بهزیستی آستارا نیز در این دیدار ضمن تشکر از فرماندار آستارا به دلیل حمایت هایش از جامعه هدف بهزیستی به ارایه گزارشی از خدمات این سازمان به افراد تحت پوشش و برنامه های مقابله با بحران های اجتماعی در این شهرستان پرداخت.