به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛  شهرام مومنی معاون عملیات این سازمان از ۲۳ مورد آتش سوزی علفزارها و ضایعات در دو روز گذشته تا کنون ۳۰تیر ۹۶ در نقاط مختلف شهر رشت خبر داد و گفت: در مجموع اطفای این آتش سوزها با اعزام ۸۳ آتش نشان بهمراه ۳۰ خودروی اطفایی و آبرسان در نقاط مختلف شهر رشت صورت گرفت.

مومنی با اشاره به اینکه عملیات های اطفای آتش سوزی علفزارها بالغ بر ۱۷۹۹ دقیقه زمان" ۲۹ ساعت" به خود اختصاص داده است، افزود: با توجه به نزدیک بودن اکثر  این آتش سوزی ها به منازل مسکونی و اماکن تجاری خوشبختانه از سرایت و گسترش بیش از پیش آتش سوزی ها جلوگیری شد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی اطفای آتش سوزی علفزارها را جزء عملیات های نفس گیر برای آتش نشانان قلمداد کرد و گفت: بسیاری از مسیرهای منتهی به این آتش سوزی ها بخصوص در موارد جنگل برای عبور خودروهای اطفایی سخت و یا صعب البور است که با توجه به آسیب رسیدن به لوله های نواری آبرسان بواسطه پارگی و سوختگی می تواند بعلت نرسیدن خودروهای اطفایی به محل حادثه یک آتش نشان را ساعت ها مجبور به اطفای آتش بوسیله ادوات دستی همچون بیل نماید.

وی در پایان به دیوارهای عایق کاری شده و خطر سرعت بخشیدن به گسترش آتش اشاره کرد و تاکید داشت: هرس کردن به موقع علفزارها در نزدیکی منازل مسکونی و پیشگیری از تجمع زباله و ضایعات ساختمانی عامل تاثیر گزاری بر کاهش این گونه آتش سوزی ها خواهد بود.

در پایان به شهروندان توصیه می شود: با توجه به گرم تر شدن هوا و کاهش رطوبت زمین از آتش زدن علفزارها و ضایعات بخصوص در جوار منازل مسکونی جلوگیری کرده تا شاهد خسارات ناشی از سهل انگاری های این چنینی نباشیم.