به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ، مسئول بیماری های خاص دانشگاه علوم پزشکی گیلان امروز گفت : کبد و 2 کلیه سید احمد عباسیان جوان 18 ساله اهل کلاچای رودسر در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

دکتر محمدرضا حسین زاده افزود : 2 کلیه  جوان رودسری در بیمارستان رازی رشت به 2 بیمار پیوند زده شد و کبد وی برای پیوند به بیمارستان نمازی شیراز فرستاده شد.

وی گفت :‌ سید احمد عباسیان 22 فروردین امسال در تصادف موتورسیکلت اش مرگ مغزی شد.

این دومین مورد اهدا عضو امسال  در گیلان است.

پارسال اعضای بدن ۳۱ بیمار مرگ مغزی در گیلان اهدا شد.