به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ، با اعلام شایلاجین سرمربی هندوستانی تیم ملی کبدی بانوان ، هاجر شاهین کمال بهمراه 21 ورزشکار دیگر از 29 فروردین تا 9 اردیبهشت در مرحله جدید اردوی تیم ملی در قزوین دعوت شد.

ملی پوشان کبدی بانوان برای شرکت در بازیهای آسیایی که مرداد ماه برگزار خواهدشد ، آماده میشود.