به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ،مهندس کوچکی نژاد نماینده  شهرستان رشت و رییس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی به همراه مهندس میرزایی رییس میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان از اشیاء زرین سیمین تپه باستانی مارلیک‌که بعد از ۵۷ سال در موزه شهرستان رشت تا ۱۳ خرداد به معرض نمایش گذاشته شده و سپس به موزه ملی در تهران انتقال داده می شود بازدید کردند.