به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ، مدیر کل ورزش و جوانان استان امروز گفت : به مالک فعلی سپیدرود برای اجرای تعهدات مالی اش  فرصتی زیادی دادیم که متاسفانه آقای تن زاده  عملی نکرد.

مریم بخشی با اشاره به اینکه ما مشکلی با مالک فعلی باشگاه سپیدرود یا خریداران دیگر نداریم افزود : از نظر ما کسی که بتواند شرایط مالی خوب و مطلوبی برای سپیدرود ایجاد کند مالک اصلی این تیم است و از آن استقبال و حمایت می کنیم.

وی خاطر نشان کرد : برخی سرمایه گذاران برای خرید باشگاه سپیدرود رشت اعلام آمادگی کرده اند..

مدیر کل ورزش و جوانان گفت : با توجه به زمان کم باقی مانده به شروع لیگ برتر فوتبال کشور و حواشی ایجاد شده در خصوص مالکیت باشگاه سپیدرود هواداران این تیم نگران هستند که هرچه سریعتر باید تکلیف این تیم را مشخص کنیم.

وی افزود: از آنجاییکه وظیفه خود می دانستیم که بخش خصوص و سرمایه گذاران در ورزش را حمایت کنیم به خوبی این وظیفه را انجام داده ایم اما تا جاییکه به ورزش لطمه ای وارد نشود.