به گزارش خبرگزری برنا گیلان؛ رییس پلیس راه کشور در نشست اعضای کمیسیون ایمنی راه های گیلان با اشاره آمار تامل برانگیز تصادفات رانندگی منجر به فوت در جاده های کشور گفت : تابستان پارسال حدود 5 هزار در تصادفات رانندگی کشته شدند.

سردار محمدحسین حمیدی افزود : امسال هم بعد از گذشت سه هفته از آغاز طرح تابستانی پلیس راه حدود 680 نفر براثر رانندگی در جاده های کشور جان خود را از دست دادند.