به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودبار گفت : سید سعید حسینی قرقبان آغوزین رودبار ، دیروز در اثر حمله متصرفان منابع طبیعی با داس از ناحیه سر ، سینه و دست دچار جراحت شدید شد و با انتقال به بیمارستان ولیعصر(عج) رودبار تحت عمل جراحی قرار گرفت.

امیدی افزود : این قرقبان وظیفه شناس ، تخلف متصرفان اراضی ملی را به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودبار گزارش کرده بود که مورد غضبشان قرار گرفت.

وی افزود : ضاربین شناسایی شدند و با تشکیل پرونده قضایی تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودبار  حال عمومی قرقبان را مساعد اعلام کرد.