به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ مریم بخشی در نشست با سازمانهای مردم نهاد جوانان از تخصیص اعتباراتی خبر داد که زمینه را برای کارآمد تر کردن ایده های خلاق و نو آورانه فراهم آورده و اجازه می دهد جوانان ایده پرداز در راستای تحقق آرمانهای خود دغدغه کمتری داشته باشند.

وی استفاده از ظرفیت های موجود استانی بخصوص شهرداری ها را در شتاب بخشیدن به اجرای پروژه های کارآفرینی سازمانهای مردم نهاد مهم ارزیابی کرد و گفت : گاهی مشاهده می شود که یک سازمان مردم نهاد به اندازه برخی تشکیلات اداری از ارتباط خود بهره کافی برده و منافع خوبی را به مجموعه تزریق می کنند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان خود را نماینده جوانان در پیشبرد اهداف بلند و آرمانی نظام جمهوری اسلامی دانست و خاطرنشان کرد : در این راه سخت ، تعامل و برقراری ارتباط دو سویه است که راه دسترسی به اهداف را میسر خواهد کرد.