به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ اکبری پور ، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گیلان گفت : در اجرای گشت مشترک عوامل یگان حفاظت محیط زیست گیلان در حوزه ساحلی حاجی بکنده و نوار ساحلی پارک ملی بوجاق ، دو نفر صیاد حرفه ای که با استفاده از ادوات مخصوص صید اقدام به صید بیش از 35 قطعه ماهی سفید نموده بودند در حین ارتکاب تخلف شناسایی و دستگیر و به همراه لاشه ماهی ماهی های کشف شده و ادوات ضبط شده جهت طی مراحل قانونی و اخذ ضرر و زیان وارده تحویل پاسگاه انتظامی منطقه گردیدند .