به گزارش خبرگزاری برنا گیلان؛ مدیر کل هواشناسی گیلان گفت : فعالیت سامانه هوای سرد و بارشی که از اواخر پنجشنبه در گیلان مستقر شده است تا اواسط هفته ادامه خواهد داشت.

دادرس افزود : فعالیت این سامانه هوا فردا موقتا ضعیف می شود اما از دوشنبه تقویت خواهد شد.