به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ طی حکمی از سوی دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و رییس ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری، دکتر علی باستی رییس پارک علم و فناوری گیلان به عنوان دبیر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ۱۳۹۷، منصوب شد.

متن حکم به شرح ذیل است:

انتظار می رود با توجه به برگزاری مشترک نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، با هماهنگی دبیر محترم ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری و با بهره گیری از نظرات اعضای هیات علمی و کارشناسان، نسبت به برنامه ریزی و ایجاد تعادل با دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی، فناوری و سایر دستگاه های اجرایی، زمینه برگزاری هرچه مناسب تر نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار سال ۱۳۹۷ را فراهم سازید.